ژنرال جاهد: مرکز ولسوالی جوند را از طالبان مسلح پس گرفتند

فرمانده قول اردوی 207 ظفر در زون غرب از بازپس گیری مرکز ولسوالی جوند ولایت بادغیس از دست طالبان مسلح خبر میدهد.

ژنرال تاج محمد “جاهد” فرمانده قول اردوی 207 ظفر مدعی است که؛ قطعات کماندو، واحد های ویژه پولیس و نیروهای مردمی حوالی ساعت 1 پس از چاشت امروز سه شنبه توانسته اند که طالبان مسلح را از مرکز جوند بیرون برانند و کنترول آنرا در اختیار بگیرند.

فرمانده قول اردوی 207 افزود که؛ واحد های کماندو، نیروهای ویژه پولیس و نیروهای مردمی پیش از چاشت عملیات بازپس گیری مرکز ولسوالی جوند را آغاز و توانسته که در جریان چند ساعت معدود اختیار مرکز این ولسوالی را بدست گیرند.

ژنرال جاهد افزود؛ دراین عملیات به نفرات طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است اما در مورد آمار دقیق آن چیزی نگفته است.

وی می افزاید که؛ قطعات کماندو، واحد ویژه پولیس و نیروهای مردمی در این عملیات از سوی طیارات ارتش ملی پشتبانی هوایی می شدند.

براساس اظهارات جاهد؛ در عملیات بازپس گیری مرکز جوند به نیروهای انان و مردم محل آسیب نرسیده و در حال حاضر کماوندهان ارتش و نیروهای ویژه پولیس در حال تلاشی و تصفیه مرکز این ولسوالی میباشند.

طالبان مسلح شب یکشنبه با کمیت نزدیک به 1000 نفر از چندین جهت بر مرکز این ولسوالی حمله نموده و توانستند؛ نیروهای امنیتی افغان را عقب برانند و اختیار این ولسوالی را بدست بگیرند.

اما تا اکنون طالبان مسلح در این ارتباط ابراز نظری نکرده اند.

برای دنبال جزئیات؛ با نریمان باشید.

خبر: محمد

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.