نیمه تعطیل شدن یک مکتب دختران پس از هشدار کتبی داعش در بادغیس

گزارش ها حاکی است که افراد وابسته به گروه داعش در ولایت بادغیس؛ با پخش شب نامه های ” رفتن کودکان دختر را به مکتب سرپیچی از اوامر خدا ” خوانده و تاکید مینمایند؛ هرگاه خانواده ها به هشدارهای این گروه توجه ننمایند، تحت پیگرد اسلامی قرار خواهند گرفت.

در این نامه؛ سربازان ومنسوبان قوای مسلح، دکتران زن، آموزگاران، قاضیان، ماموران موسسات، معارف و صحت عامه؛ دست نشانده کفار بیان نموده و تاکید شده است که این افراد تحت هر حالت مورد پیگرد اسلامی قرار خواهند گرفت.

مسئولان ریاست معارف بادغیس نیز با تائید این خبر میگویند؛ لیسه نسوان لامان مربوط مرکز این ولایت یک ابلاغیه تهدید آمیزی را تحت عنوان” مایان  گیرنده گان معاش  واهل معارف را از بین میبریم”، بدست آورده اند.

سید ضیاالدین”واثقی” سرپرست ریاست معارف بادغیس میگوید این امر باعث شده تا تعداد از دختران که مصروف آموزش در لیسه نسوان لامان بودند؛ از حضور و رفتن در مکتب پرهیز نمایند.

سرپرست ریاست معارف می افزاید که آنان با دریافت این ابلاغیه تمام ارگانهای ذیربط را به جریان گذاشته و خواهان همکاری در این زمینه شده است.

واثقی افزود؛ هر چند انان تلاش نموده اند که قناعت و اطمینان مردم محل را مبنی بر ارسال فرزندان شان به این مکتب بدست بیاورند اما می افزاید؛ هنوز هم شماری از شاگردان دوره ثانوی حاضر به آمدن در این مکتب نیستند.

همزمان به آن معاون والی بادغیس میگوید؛ در حال حاضر روند اموزش در لیسه نسوان لامان همچنان ادامه داشته اما تلاش های آنان مبنی بر صحت و سقم شب نامه های منسوب به گروه داعش در این منطقه جریان دارد.

قمرالدین شکیب معاون ولایت بادغیس؛ حضور گروه موسوم به داعش را در بادغیس تائید ننموده و می افزاید که آنان تا حال هیچ نشانه ی مبنی بر حضور داعش در این ولایت دریافت نکرده اند.

شکیب خاطر نشان میسازد که احتمالا این ابلاغیه از سوی نفرات طالبان مسلح پخش شده باشد.

لیسه ی نسوان لامان در روستای میرهای این منطقه موقعیت داشته که بیش از 400 دانش آموز دختر دراین مکتب درس می خوانند.

گزارش : محمد یعقوب

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.