افتتاح دو پروژه عام المنفعه به ارزش 50 هزار دالر امریکایی در بادغیس

مسوولان محلی ولایت بادغیس از گشایش یک ديوار گابیون به ارزش 25 هزار دالر امریکایی در شهر قلعه نو خبر میدهند.

شراف الدین مجیدی رئیس دفتر مقام ولایت بادغیس می گوید؛ این ديوار گابیون 90 متر طول و 3 متر عرض داشته که در روستاي موسوم به بلغور مربوط قلعه نو مركز ولايت ساخته شده است.

شراف الدین مجیدی افزود که؛ هزینه این پروژه از سوی برنامه تحکیم ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات كشور تمویل شده و سه ماه طول كشيده است.

وی گفت؛ با ساخت این ديوار گابیبوني در جوار رود خانه لامان قلعه نو؛ مشکلات ده ها خانواده در دو طرف این رود خانه از خطر سیلاب برطرف می شود.

همچنان در یک خبر دیگر  مسؤولان محلي از آغاز کار ساخت یک ديوار گابیوني دیگر در روستاي آبدول قلعه نو به ارزش 25 هزار دالر امریکایی  از سوي اين برنامه خبر داده و مي افزايد كه اين ديوار نيز 90 متر طول دارد.

گفته شده است که کار ساخت این پروژه سه ماه به طول خواهد انجاميد.

خبر : عبدالرحمن

ویراستار : مشعل