پیوست گروه شش نفری ناراضیان مسلح مخالف به پروسه صلح

یک گروه ناراضیان مسلح مخالف دولت در ولایت بادغیس چاشت امروز با جنگ افزار های دست داشته شان به پروسه صلح در این ولایت پیوستند.

عبدالخلیل اچکزی رئیس دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس میگوید ، این گروه که تعداد شان به 6 نفر میرسد پیش از این در ولسوالی های اوبه ولایت هرات و قادس ولایت بادغیس با دیگر مخالفان مسلح فعالیت داشته اند.

رئیس دفتر ولایتی شورای عالی صلح بادغیس تصریح داشت که این گروه  براساس فعالیت ماموران اداره امنیت ملی این ولایت جذب پروسه صلح  گردیده است.

در همین حال فرمانده ملا قدوس سرگروه افراد پیوست شده ، انگیزه پیوست خویش را در صفوف مخالفان مسلح دولت؛ بروز بعضی مشکلات منطقوی بیان داشته و تاکید کرد که، دولت باید زمینه کار را برای شان فراهم سازد تا آنان بتوانند به دولت اسلامی خویش خدمت نمایند.

وی از دیگر مخالفان دولت خواست که دست از جنگ کشیده و به پروسه صلح یکجا شوند.

این  گروه از یک سال به اینطرف در صفوف ناراضیان مسلح مخالف دولت فعالیت داشته است.

خبر : عبدالمنان

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.