سه باشنده آبکمری در یک درگیری ذات البینی کشته شدند

فرماندهی پولیس امنیه ولایت بادغیس از کشته شدن سه باشنده ولسوالی آبکمری این ولایت در یک درگیری ذات البینی خبر میدهد. آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس میگوید؛ این رویداد عصر […]

» ادامه