نگرانی شهروندان بادغیس از افزایش یونیفورم نظامیان نزد افراد غیر مسوول

شماری از شهروندان ولایت بادغیس از افزایش لباس های نظامیان کشور نزد افراد ملکی و غیرنظامی در این ولایت انتقاد نموده و شدیدآ ابراز نگرانی مینمایند. این شهروندان میگویند؛ اخیرا […]

» ادامه