مارکت بزازان و خیاطان شهر قلعه ی نو به ارزش 20 میلیون افغانی گشایش یافت

مارکت صنف بزازان و خیاطان امروز( چهار شنبه )  با هزینه ی بیست (20) میلیون  افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

» ادامه