مجروح شدن دو نوجوان در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی قادس

مسوولان محلی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس از جراحت برداشتن دو نوجوان در نتیجه انفجار یک حلقه ماین کنار جاده ی در مربوطات این ولسوالی خبر میدهند.

صالح محمد بیک سرپرست ولسوالی قادس میگوید؛ این نوجوانان در حالی در منطقه دره ی بام این ولسوالی مجروح میشوند که افراد وابسته به طالبان مسلح یک حلقه ماین را در یکی از سرک های منهتی به مرکز این منطقه جاسازی نموده بودند.

صالح محمد بیک گفت؛ این دو نوجوان مصروف چرانیدن مواشی شان در مربوطات روستای کابلچه این منطقه بوده که با عبور از سرک آماج ماین قرار گرفتند.

سرپرست ولسوالی قادس وضعیت مجروحان این رویداد وخیم گزارش نموده که بالافاصله به شفاخانه ولایتی قلعه نو منتقل شدند.

وی افزود که ظاهرآ هدف نیروهای امنیتی بوده که قبل از رسیدن به هدف منفجر گردید.

گفته میشود که طالبان مسلح در منطقه دره ی بام ولسوالی قادس از حضور و تحرکات فعال تر برخوردار میباشند.

خبر: سکندر

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.