نگرانی شهروندان بادغیس از افزایش یونیفورم نظامیان نزد افراد غیر مسوول

شماری از شهروندان ولایت بادغیس از افزایش لباس های نظامیان کشور نزد افراد ملکی و غیرنظامی در این ولایت انتقاد نموده و شدیدآ ابراز نگرانی مینمایند.

این شهروندان میگویند؛ اخیرا به تعداد افراد ملکی و غیر نظامی که البسه نظامی بر تن دارند؛ در مرکز وولسوالی های دیگر این ولایت افزایش یافته که به شدت آنان را نگران ساخته است.

این شهروندان می افزایند که؛ بی توجه ی مسوولان امنیتی و محلی در بادغیس؛ آزار و اذیت مردم را به همراه داشته که این امر باعث فاصله میان مردم و دولت خواهد شد.

شیر احمد باشنده شهر قلعه نو میگوید؛ عمدتا وابستگان نزدیک نیروهای امنیتی با پوشیدن لباس های نظامی با مردم برخورد نادرست داشته و آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند.

وی افزود که؛ او در چندین مورد شاهد درگیری این افراد با سایر مردم بوده که هراز گاهی این رویدادها با خشونت به همراه بوده است.

فیض محمد باشنده و یک تن ازدکانداران شهر قلعه نو میگوید که چندی پیش یک فرد ملکی با استفاده  از یونیفورم نظامی با توسل به زور از وی خواهان اجناس دکان اS F Uniform 2ش شده که ادامه این وضعیت برایش نگران کننده است.

او می افزاید که؛ هر چند وی در این ارتباط به نهاد های امنیتی نگرانی اش را ابراز نموده است ولی تا هنوز افراد غیر نظامی با لباس نظامیان این کشور در سطح کوچه و بازار به مشاهده می رسند.

در همین حال مسوولان در فرماندهی پولیس بادغیس پوشیدن لباس های نظامی را توسط افراد غیر مسئول تائید نموده و اضافه می نمایند که آنان تا به حال با چندین مورد از این قضایا برخورد قانونی نموده اند.

سمونوال محمد قیوم انگار آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس میگوید؛ استفاده از یونیفورم نیروهای امنیتی توسط افراد ملکی و غیر مسوول نگران کننده و بالای امنیت اثر گذار میداند.

سمونوال انگار افزود که آنان با مساعی سایر نهاد های امنیتی در بادغیس در نظر دارند در اینده نزدیک تا لباس های نیروهای امنیتی را از نزد غیر نظامیان و افراد غیر مسوول جمع آوری نمایند.

در همین حال شماری از کارشناسان؛ دولت و نهادهای امنیتی را در برابر برخی نابسامانی های محیطی و منطقوی به بی تفاوتی متهم نموده و تاکید مینمایند؛ در صورت اینکه دولت و اداره های امنیتی در این زمینه اقدام ننمایند؛ این نابسامانی ها همچنان ادامه یافته و در برخی موارد افزایش خواهد یافت.

این کارشناسان می افزایند؛ در صورت که دستگاه های امنیتی به منفعل ساختن افراد و گروه های مخل امنیت؛ مبادرت نورزند، اعتماد شهروندان نسبت به نیروهای امنیتی و دولت کاهش خواهد یافت.

گزارش: حبیب الله ” فوزی ”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.