کشف جسد یک زن توسط ماموران پولیس در بادغیس

فرمانده ی پولیس بادغیس از کشف جسد یک زن توسط ماموران امنیتی این ولایت خبر می دهد.

محمد قیوم انگار آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس می گوید ماموران پولیس این ولایت ساعات نا وقت روز گذشته ) دوشنبه ) جسد یک زن را که توسط مردم محل گزارش شده بود از ولسوالی مقر این ولایت کشف نمودند.

سمونوال محمد قیوم انگار آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس افزود که؛ هویت وچگونگی به قتل رسیدن این زن به علت پوسیدگی جسمی آن قابل رویت نیست.

سمونوال انگار اضافه نمود که احتمالا این زن در جریان یک یا دوماه گذشته به وقوع پیوسته باشد و آنان نیز در این جریان هیچ گزارشی را مبنی بر مفقودی آن دریافت ننموده اند.

آمر امنیت فرماندهی پولیس افزود که جسد کشف شده این خانم در حال حاضر در شفاخانه ی ولایتی قلعه ی نو قرار داشته و تحقیقات آنان در پیوند به شناسایی هویت و عاملان قتل خانم مذکور جریان دارد.

خبر: محمد ناصر ” امانی ”

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.