پیوست یک دسته ی پنج نفری ناراضیان مسلح به روند صلح

یک دسته ی پنج نفری ناراضیان مسلح دولت در ولایت بادغیس؛ بامداد امروز یکشنبه با سلاح های دست داشته ی شان به پروسه ی صلح پیوستند.

سارمن تحصیل حیدری آمر مطبوعات فرماندهی پولیس بادغیس می گوید که این گروه تعداد شان به پنج نفر میرسد و پیش از این در ولسوالی آبکمری این ولایت  علیه دولت فعالیت داشتند.

آقای حیدری می گوید این گروه بر اساس فعالیت مدیریت تروریزم فرماندهی پولیس این ولایت جذب پروسه ی صلح شده اند.

گفته می شود که این گروه از دو سال به این طرف در صفوف ناراضیان مسلح قرار داشتند.

خبر: محمد ناصر امانی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.