کمیته هالند برای ۱۰۰ خانواده در بادغیس مرغ “تخم گذار” کمک کرد

دفتر مطبوعاتی والی بادغیس با ارسال خبرنامه‌ای مدعی شده است که؛ کمیته هالند برای افغانستان برای صد خانواده تهیدست، مرغ “تخم‌گذار” کمک کرده است.در این خبرنامه‌‌ آمده است که: این […]

» ادامه