آغاز مجدد کار سرک حلقوی قیصار – لامان پس از مدت‌ها توقف

کار آسفالت سرک حلقوی لامان – قیصار پس از نزدیک به دو سال توقف امروز، یک‌شنبه دوباره آغاز شد.عبدالرحمن رحمانی رئیس فواید عامه بادغیس می‌گوید: کار بخش سوم پروژه‌ آسفالت […]

» ادامه