شفاخانه بیست بستر انتانی در بادغیس گشایش شد

شفاخانه بیست بستر انتانی امروز شنبه در قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس گشایش یافته و به بهره برداری رسيد.ریاست صحت عامه ولایت بادغیس می‌گوید: این شفاخانه به منظور ارائه بهتر خدمات […]

» ادامه