جان باختن سه تن در پی واژگون شدن یک موتر بابری در بادغیس

در نتیجه واژگون شدن یک موتر باربری نوع”خاور” در بزرگ‌راه قلعه‌نو-هرات، سه تن به شمول راننده این موتر جان باخته اند.دفتر مطبوعاتی پولیس بادغیس با ارسال خبرنامه گفته است که […]

» ادامه