طالبان فعالیت شبکه‌های مخابراتی در مرکز بادغیس را قطع نمودند

مسوولان در ریاست مخابرات و تکنالوژی ولایت بادغیس از قطع شبکه های مخابراتی خصوصی در شهر قلعه نو از سوی طالبان مسلح خبر می دهند.
شیرمحمد رحمانی آمر تکنالوژی معلوماتی و سرپرست ریاست مخابرات و تکنالوژی ولایت بادغیس در مصاحبه با رادیو نریمان می گوید: طالبان مسلح از نیمه های روز گذشته (جمعه) بدینسو فعالیت شبکه های مخابراتی را در مرکز بادغیس قطع نموده اند.
آقای رحمانی می افزاید: قطع شبکه های مخابراتی بر اساس تهدید مستقیم طالبان صورت گرفته و هیچ مشکل فنی در این شبکه ها وجود ندارد.
به گفته آقای رحمانی شبکه های مخابراتی تنها در شهر قلعه نو قطع بوده و در ولسوالی ها و مناطق دور دست فعال هستند.
با این حال عبدالغفور ملکزی والی بادغیس می گوید: مردم ولسوالی جوند جلو تردد وسایط باربری به مناطق طالبان مسلح را گرفته اند که اینکار آنان با واکنش طالبان روبرو شده و دست به قطع شبکه های مخابراتی و برق وارداتی به شهر قلعه نو زده اند.
این درحالیست که طالبان مسلح چند روز پیش برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو را نیز قطع نموده اند.
همچنان گفته می شود که طالبان مسلح پس از قطع نمودن برق وارداتی و شبکه های مخابراتی، گذرگاه سبزک را نیز بسته اند.

خبر: عصمت سهیل
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.