یک کارمند ملکی فرماندهی پولیس بادغیس خودش را حلق آویز کرد

یک کارمند ملکی بخش پاسپورت فرماندهی پولیس ولایت بادغیس بگونه مرموزی در مرکز این ولایت جان باخته است. مسئولان در فرماندهی پولیس ولایت بادغیس می گویند: یک کارمند ملکی این […]

» ادامه