قطع برق وارداتی کشور ترکمنستان از سوی طالبان مسلح

برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس از عصر روز گذشته (سه شنبه) از سوی طالبان مسلح قطع گردیده است. محمد طاهر عظیمی آمر برق بادغیس می گوید: طالبان مسلح برق […]

» ادامه