قطع برق وارداتی کشور ترکمنستان از سوی طالبان مسلح

برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس از عصر روز گذشته (سه شنبه) از سوی طالبان مسلح قطع گردیده است.

محمد طاهر عظیمی آمر برق بادغیس می گوید: طالبان مسلح برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت را در منطقه ی موسوم به “جمعه بازار” ولسوالی مقر ولایت بادغیس قطع نموده اند.

آمر برق بادغیس گفت: طالبان مسلح به دلیل منع شدن رفت و آمد وسایط بار بری در ساحات طالبان از سوی دولت، برق را قطع کرده اند.

آقای عظیمی می افزاید: تا هنگام که رفت و آمد وسایط باربری در ساحات طالبان مسلح از سوی دولت اجازه داده نشود این گروه موافق به وصل برق نخواهد شد.

بر اساس اظهارات آمر برق بادغیس؛ قطع متواتر برق به بهانه های مختلف توسط طالبان مسلح نگران کننده بوده و این گروه نباید از برق که مردم مستفید می شوند به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نمایند.

این پنجمین باریست که برق وارداتی کشور ترکمنستان به بادغیس از سوی طالبان مسلح به دلایل مختلف قطع می گردد.

برق وارداتی ۱۶ میگاوات کشور ترکمنستان در سال ۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور افتتاح گردید که در حال حاضر 6۰۰۰ فامیل از آن استفاده می نمایند.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.