طالبان با متحمل شدن تلفات؛ از پاسگاه های ارتش، پولیس محافظت و محلی در قادس رانده شدند

سه پاسگاه نیرو های ارتش ملی، پولیس محافظت و پولیس محلی مستقر در دره ی بوم ولسوالی قادس که دو روز پیش بدست طالبان مسلح سقوط کرده بود، دوباره از سوی نیرو های کوماندو و ارتش ملی تصرف شد.
سخنگوی والی بادغیس می گوید: نیرو های امنیتی به شمول کوماندو از دو شنبه شب تا حوالی شام دیروزعملیاتی را برای تصرف دو باره ی پاسگاه های سقوط کرده شده به دست طالبان مسلح در منطقه ی “دره ی بوم” قادس آغاز کردند.
ظاهر بهاند می افزاید؛ در نتیجه ی این عملیات، سه پاسگاه نیرو های ارتش، پولیس محافظت و پولیس محلی و همچنان تولی محافظت به شمول بازار دره ی بوم  مجدداً از سوی نیرو های ارتش ملی تصرف گردید.
سخنگوی والی بادغیس بیان می دارد، در این درگیری 7 طالب مسلح کشته و به شمول والی نام نهاد طالبان مسلح در بادغیس 11 تن دیگر زخمی شدند.

وی اضافه می نماید؛ که در این درگیری ها به نیروهای امنیتی کدام آسیبی وارد نگردیده است.

طالبان مسلح تا اکنون در این پیوند تبصره ی نکرده اند.

گفته میشود که 3 پاسگاه نیرو های ارتش ملی، پولیس محافظت و پولیس محلی به شمول فرماندهی تولی محافظت عامه در منطقه ی دره ی بوم ولسوالی قادس در حملات گروهی طالبان مسلح سقوط کرده بود.
خبر: عصمت سهیل
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.