آلبوم تصاویر: محفل گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات

از سوم می روز جهانی مطبوعات در با حضور مسوولان محلی؛ مسوولین رسانه ها و خبرنگاران در رادیو نریمان ولایت بادغیس گرامی داشت به عمل آمد در این نشست که […]

» ادامه