رهایی کارمندان صحی از بند طالبان مسلح در بادغیس

تازه ترین گزارش ها از ولسوالی مقر ولایت بادغیس حاکیست که سه کارمند ربوده شده ی صحی از سوی طالبان مسلح دوباره رها شده اند.

» ادامه