طالبان با متحمل شدن تلفات؛ از پاسگاه های ارتش، پولیس محافظت و محلی در قادس رانده شدند

سه پاسگاه نیرو های ارتش ملی، پولیس محافظت و پولیس محلی مستقر در دره ی بوم ولسوالی قادس که دو روز پیش بدست طالبان مسلح سقوط کرده بود، دوباره از […]

» ادامه