۱۳ طالب مسلح بشمول ۵ مامور پولیس در آبکمری کشته و زخمی شدند

در تازه ترین خشونت ها میان افراد وابسته به طالبان مسلح، ماموران پولیس ملی و افراد مسلح حامی دولت در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس؛ هشت طالب مسلح کشته و زخمی […]

» ادامه