طالبان با اعمال تهدید، خواهان مسدود شدن 8 مرکز درمانی در بادغیس شدند

بر اساس تازه ترین گزارش ها، طالبان مسلح جهت جلوگیری از فعالیت کلینیک های صحی/ مراکز درمانی در برخی مناطق بادغیس خواستار مسدود شدن این مراکز شدند.

داکتر عبدالطیف روستایی سرپرست صحت عامه ی بادغیس می گوید؛ طالبان مسلح اخیراً کارمندان 8 مرکز در مانی را در مناطق پنجاب، پنیرک، ساغری، چپچل و موریچاق ولسوالی بالا مرغاب، مناطق پده و کوکچائیل ولسوالی آبکمری و همچنان منطقه ی دره ی بوم ولسوالی قادس تهدید کردند.

روستایی می افزاید؛ طالبان مسلح  از مسئولین این مراکز با تهدید و اخطارخواستند تا دروازه های مراکز درمانی یاد شده را مسدود نمایند.

آقای روستایی اظهار میدارد؛ این هشت مرکز یاد شده، پاسخگوی نیاز های درمانی 8 هزار نفر بوده که با مسدود شدن آنان اهالی نزدیک به 80 قریه با مشکلات صحی روبرو خواهند شد.

سرپرست صحت عامه ی بادغیس علاوه می دارد؛ از آنجایی که این مراکز درمانی به دور از تسلط دولت و  در نقاط تحت حاکمیت طالبان قرار دارد، آنان هیچ نوع واکنشی در پیوند به مسدود/ باز بودن شان نشان داده نمیتوانند.

در همین حال محمد ناصر حدران مستوفی و سر پرست ولایت بادغیس از این جریان ابراز بی اطلاعی کرده و گفته است که اگر طالبان مسلح چنین اقدامی کرده اند، آنان با پا درمیانی محاسن سفیدان و متنفذین قومی این چالش را حل خواهند کرد.

گفتنی ست که این اولین باری به حساب می آید که طالبان مسلح کارمندان صحی را در بادغیس تهدید و دستور مسدود شدن مراکز درمانی را در بادغیس داده اند، هرچند این گروه تا حال با روند ارایه خدمات درمانی مشکلی نداشته اند.

اما طالبان مسلح تا اکنون تا در پیوند به این موضوع ابراز نظری ننمودند.

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.