طالبان با اعمال تهدید، خواهان مسدود شدن 8 مرکز درمانی در بادغیس شدند

بر اساس تازه ترین گزارش ها، طالبان مسلح جهت جلوگیری از فعالیت کلینیک های صحی/ مراکز درمانی در برخی مناطق بادغیس خواستار مسدود شدن این مراکز شدند.

» ادامه