سه تن در یک درگیری میان گروهی در جوند کشته شدند

گزارش های از ولسوالی جوند ولایت بادغیس حاکی است که؛ دستکم سه تن در یک درگیری میان گروهی کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند.

» ادامه