انفجار ماین در آبکمری؛ جان یک مادر و بچه را گرفت

در نتیجه انفجار یک حلقه ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس؛ جان یک مادر و بچه را گرفت.

» ادامه