سه پروژه انکشافی به ارزش 12 میلیون افغانی در بادغیس گشایش یافت

ریاست حوزه ی فرعی دریای بالامرغاب در بادغیس از گشایش سه پروژه ی عمرانی به ارزش 12 میلیون افغانی در ولایت بادغیس خبر میدهد.

انجنیر محمد یعقوب رحیق رییس اداره حوزه ی فرعی دریای بالامرغاب میگوید؛ این پروژه ها شامل اصلاح و بازسازی کانال های آب روستاهای تگاب اسماعیل و چاکران شهر قلعه نو و همچنان روستای خارستان ولسوالی مقر این ولایت بوده که 230 متر مربع دیوار استنادی را در بر می گیرد و در حاشیه رود خانه های روستاهای مذکور قرار دارد.

رییس اداره حوزه ی فرعی دریای بالامرغاب؛ ساخت 640 متر پخته کاری کانال، 1800 متر گابیون کاری  و دو سر بند را از بخش های دیگر این پروژه ها اعلام میدارد که تطبیق گردیده است.

آقای رحیق می افزاید؛ با اعمار این پروژه ها نگرانی باشندگان محل در پیوند به سرازیر شدن سیلاب های موسومی و تخریب کاریز و اراضی کشاورزی آنان برطرف گردیده است.

وی اضافه می کند؛ ساخت این پروژه ها مدت سه ماه را در بر گرفته که نزدیک به 3000 هزار فامیل از آن مستفید شده اند.

به گفته ی رییس اداره حوزه ی فرعی دریای بالامرغاب؛ هزینه ساخت این پروژه ها از سوی وزارت انرژی و آب و به همکاری مالی  بانک جهانی پرداخته شده است.

براساس اظهارات رحیق؛ در حال حاضر کار ساخت یک پروژه دیگر در مربوطات ولسوالی قادس این ولایت از سوی ریاست حوزه ی فرعی دریای بالامرغاب جریان دارند.

 

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.