یک مامور پولیس ملی از سوی افراد مسلح ناشناس در قلعه نو کشته شد

یک مامور پولیس ملی در شهر قلعه نو؛ مرکز ولایت بادغیس، آماج گلوله ی دو فرد مسلح موتورسکلیت سوار قرار گرفت و جان داد.
گفته میشود این رویداد ساعت 10 شب گذشته در مربوطات ناحیه چهارم/ شمال دریا شهر قلعه نو بوقوع پیوسته است.
سمونوال عبدالعزیز امانی آمر امنیت و سرپرست فرماندهی پولیس امنیه بادغیس می گوید: افراد مسلح موتورسکلیت سوار، شب گذشته یک مامور پولیس ملی مربوط کندک ریزرف  این ولایت را که روانه منزل اش بود، در ناحیه چهارم شهر قلعه نو با شلیک گلوله هدف قرار دادند.
سمونوال امانی افزودکه؛ این افراد با تفنگچه بر محمد نادر؛ مامور کندک ریزرف عملیاتی فرماندهی پولیس بادغیس از عقب شلیک نموده که مامور مذکور به محض انتقال به شفاخانه، جان باخت.
آقای امانی در پیوند به انگیزه و علت بروز این رویداد ابراز نظری ننموده است.
سرپرست فرماندهی پولیس امنیه بادغیس می افزایدکه: مهاجمان مسلح قادر به فرار از منطقه گردیده اما عملیات برای شناسایی و گرفتاری آنان به شدت از سوی پولیس جریان دارد.
این دومین حمله ی مسلحانه بر نیروهای امنیتی و به ویژه پولیس در جریان سال جاری در مرکز این ولایت گفته شده است.
خبر: حبیب فوزی
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.