یک مامور پولیس ملی در مقر کشته شد

مسوولان محلی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از کشته شدن یک مامور پولیس ملی در حمله ی افراد وابسته به گروه طالبان مسلح خبر میدهند.

» ادامه