پاسگاه منسوبان ارتش ملی در بالامرغاب از محاصره طالبان مسلح خارج گردید

گزارش ها از ولسوالی بالامرغاب حاکی ست پاسگاه منسوبان ارتش ملی در ولسوالی بالامرغاب بادغیس؛ ساعات اولیه شب گذشته از محاصره افراد وابسته به طالبان مسلح خارج گردید.

» ادامه
1 2 3