2 مورد از بیماری کانگو در بادغیس به ثبت رسیده است

مسوولان در ریاست صحت عامه ولایت بادغیس از به ثبت رسیدن دو مورد بیماری کانگو در این ولایت خبر میدهند.

» ادامه