ربوده شدن سه فرد مسلح حامی دولت از سوی طالبان مسلح

براساس گزارش های تازه از ولایت بادغیس سه تن از افراد مسلح غیر مسوول حامی دولت از سوی طالبان مسلح ربوده شدند.

» ادامه