شکایت شهروندان از افزایش قیمت کرایه ی مسیر قلعه نو – هرات

شماری از شهروندان شهر قلعه نو از بلند رفتن کرایه ی مسیر قلعه نو –  هرات شکایت دارند.

این شهروندان در مصاحبه با خبرگزاری نریمان می گویند که؛ قیمت کرایه ی مسیر قلعه نو – هرات قبل از عید قربان تا حال دو برابر افزایش یافته و رانندگان این مسیر از مسافرین پول هنگفتی را اخذ می دارند.

شهروندان قلعه نو اضافه می کنند که؛ با تردد زیاد و رفت آمد عابرین در این روز ها کرایه این مسیر از 400 تا 800 افغانی یعنی دو برابر افزایش یافته است.

به گفته ی این شهروندان؛ مدیریت ترانسپورت در راستا بی توجه بوده و حتا از این مشکل آگهی ندارد تا به این مشکل رسیدگی کند.

در همین حال مسوولان در مدیریت ترانسپورت ولایت بادغیس با تایید این گزارش می گویند که؛ در روز های عید برخی رانندگان مسیر قلعه نو – هرات قیمت کرایه را به طور خود سرانه افزایش دادند که هم اکنون پس به نرخ عادی برگشته است.

سید محمد شاه نعمتی مدیر ترانسپورت بادغیس می افزاید که؛ در پیوند به بلند بردن نرخ کرایه چند راننده را شناسایی و جریمه نموده و موتر های شان را متوقف کردند.

آقای نعمتی اضافه می کند که؛ این مشکل در روز های رخصتی بروز کرده و هم اکنون قیمت کرایه ی این مسیر در کنترول آنان قرار دارد.

با این حال کار شناسان مسایل اقتصادی از افزایش دو برابر قیمت کرایه در مسیر قلعه نو – هرات ابراز نگرانی می نمایند.

عبدالقدیر کامران کارشناس امور اقتصادی می گوید؛ در شرایط که فقر اقتصادی بیداد می کند بلند رفتن نرخ کرایه ی در این مسیر به صورت خود سرانه از سوی رانندگان مشکلی بزرگی ست که شهروندان را متضرر می نماید.

آقای کامران از حکومت محلی به ویژه مدیریت ترانسپورت و جامعه ی مدنی می خواهد تا جلو این نا بسامانی را هر چه زودتر بگیرد.

گفتنیست که مسیر قلعه نو – هرات از پر رفت و آمد ترین مسیر های ترانسپورتی در بادغیس به حساب می آید که هر از چند گاهی شهروندان شاهد افزایش در قیمت کرایه ی این مسیر هستند، و اما در این اواخر افزایش دو برابری کرایه در این مسیر انتقاد و شکایت شهروندان را بلند کرده است.

 

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.