کشاورزان: حکومت بر وعده هایش مبنی بر ساخت “مارکت ” عمل نکرده است

شماری از کشاورزان در ولایت بادغیس با آنکه از کاهش برداشت محصولات خربوزه و هندوانه شان در سال جاری سخن می زنند، از مشکلات فرا راه خود نیز شکایت دارند.

» ادامه