شهروندان قلعه نو؛ اداره آبرسانی را به توزیع “ناعادلانه” آب متهم می کنند

شماری از باشندگان قلعه نو از کمبود آب آشامیدنی صحی در این شهر شکایت نموده ومسوولان اداره آبرسانی را متهم به توزیع ناعادلانه اب صحی در این شهر می کنند.

» ادامه