استخراج معدن ذغال سنگ منطقه ی لامان قلعه نو برای اولین بار از سوی دولت

مسوولان آمریت معادن بادغیس از راه اندازی پروسه تدارکات برای استخراج معدن ذغال سنگ دره ی تایمنی منطقه لامان  شهر قلعه نو (مرکز) خبر میدهند.

» ادامه