یک خانم در مقر در پی شلیک گلوله “شدیدا “جراحت برداشت

گزارش ها می رسانند یک خانم 22 ساله در ولسوالی مقر ولایت بادغیس در پی شلیک گلوله شدیدآ جراحت برداشته و جهت مراقبت جدی درمان به ولایت هرات انتقال یافته […]

» ادامه