شهروندان قلعه نو؛ اداره آبرسانی را به توزیع “ناعادلانه” آب متهم می کنند

شماری از باشندگان قلعه نو از کمبود آب آشامیدنی صحی در این شهر شکایت نموده ومسوولان اداره آبرسانی را متهم به توزیع ناعادلانه اب صحی در این شهر می کنند.

از سوی هم این شهروندان ادعا دارند که؛ توزیع آب آشامیدنی برای شهروندان بصورت منظم نیست بل بر اساس روابط، رو بینی ها و بیشتر برای دولت مردان صورت می گیرد.

این شهروندان می افزایند که؛ گاهی اوقات در مدت بیش از یک هفته هم آب آشامیدنی برای شان میسر نمیشود.

به باور شهروندان قلعه نو؛ نبود تقسیمات درست آب از سوی آمریت آبرسانی، عدم برخورد مسوولان با افراد زورمند و یا ترجیح روابط بر ضوابط، عدم نظارت ازسوی مسوولان، استفاده از وسایل برقی ازسوی مشترکان و همچنان استفاده از آب نل ها در کشت وزراعت از جمله دلایلی است که سبب شده تا اغلب باشندگان شهر قلعه نو به کم بود آب مواجه شوند.

شهروندان قلعه نو از مسوولان خواستار توجه ای جدی در این زمینه هستند.

درهمین حال مسوولان در آمریت آبرسانی بادغیس هرگونه بی توجهی، کم کاری و  ترجیح روابط بر ضوابط در امور رسمی کاری شان را رد نموده اما می افزایند که ازدیاد نفوس، بالا رفتن درجه حرارت، قلت آب در ذخیره گاه، و همچنان استفاده ی نا درست مردم از آب آشامیدنی مشکل کمبود آب را در شهر قلعه نو شکل داده است.

عبدالسلام “محمدی” آمر آبرسانی بادغیس میگوید که؛ افزایش جمعیت وکم بودن آب در ذخیره گاه سبب شده تا آب به طور کامل به شهروندان نرسد اما به گفته ی وی برخی از این شهریان با اسراف در مصرف آب، از جمله شستشوی وسایط ، ساخت و ساز های تعمیراتی و آبیاری زراعتی سبب ایجاد این چالش گردیده اند.

آقای محمدی از شهروندان می خواهد که؛ در امر استفاده از آب آشامیدنی محتاط باشند و از مصارف بیهوده و بیجای آب جلوگیری نمایند تا آب برای تمام شهریان به صورت منظم توزیع و میسر شود.

گفتنی ست که نبود آب آشامیدنی صحی در بادغیس به ویژه قلعه نو یکی از مشکلات اساسی شهروندان بوده که همواره از این ناحیه سر و صدا های زیادی به گوش می رسد و اما طوری که دیده می شود این مشکل با گذشت زمان و ازیاد جمعیت مردم هر روز بیشتر از دیروز دامن شهروندان را می گیرد.

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.