بیست و چهارمین دور فارغان پولیس ملی بادغیس اسناد فراغت بدست آوردند

براساس اظهارات فرماندهی پولیس امنیه بادغیس؛ امروز پنج شنبه 33 مامور پولیس ملی از مرکز تعلیمی این ولایت فارغ گردیده و اسناد فراغت بدست آوردند.

آمر مطبوعات فرماندهی پولیس امنیه ولایت بادغیس میگوید؛ این افراد مربوط واحد های پولیس ملی این ولایت میشوند که از دو ماه به اینطرف در مرکز تعلیمی فرماندهی پولیس این ولایت آموزش داده داده شده اند.

سارمن تحصیل حیدری افزودکه؛ افراد مذکور در عرض دوماه گذشته آموزش های اولیه مسلک پولیس را از سوی مربیان داخلی فراگرفته اند.

سارمن حیدری؛ این آموزش ها را در جهت کشف و خنثی سازی ماین های کنار جاده، مقابله با حملات مخالفان مسلح و نظمی دهی قطعات پولیس های ملی سودمند و مهم تلقی مینماید.

ګفته میشود که این 24 دور است؛ مرکز تعلیمی فرماندهی پولیس امنیه بادغیس که ماموران و سربازان پولیس های محلی، ملی و محافظت عامه را فارغ میدهد.

خبر : عبدالناصر اشکان

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.