انتقاد شهروندان بادغیس از پایین بودن عرضه خدمات صحی در شفاخانه ولایتی قلعه نو

شهروندان ولایت بادغیس؛ از پایین بودن کیفیت خدمات صحی در شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز این ولایت انتقاد نموده و می گویند که عرضه خدمات از سوی داکتران در این شفاخانه […]

» ادامه