خشونت های مسلحانه میان گروهی در بادغیس یک کشته بر جای گذاشت

گزارش ها حاکی است که بر اثر درگیری میان دو فرمانده غیر مسوول در بادغیس یک تن از افراد آنان کشته شده است.

» ادامه