یک مامور پولیس محلی در آبکمری به قتل رسید

مسوولان محلی در ولسوالی آبکمری از به قتل رسیدن یک مامور پولیس محلی توسط افراد طالبان مسلح در این ولسوالی خبرمیدهند.

» ادامه