قتل یک باشنده بالامرغاب از سوی طالبان مسلح

مسوولان محلی در ولسوالی بالامرغاب از به قتل رسیدن یک فرد ملکی و زخم برداشتن یک مامور پولیس ملی توسط افراد طالبان مسلح در این ولسوالی خبرمیدهند.

» ادامه