فارغان نخستین دوره دانشکده تعلیم و تربیه بادغیس اسناد فراغت بدست آوردند

نخستین دوره فارغان دانشکده تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی ولایت بادغیس امروز با راه اندازی همایشی؛ فراغت خویش را جشن گرفتند.

مسوولان در ریاست موسسه تحصیلات عالی بادغیس؛ تعداد این دانشجویان را 55 نفر اعلام داشته که 26 تن از آنان را بانوان تشکیل داده و از دانشکده تعلیم و تربیه؛ رشته های کیمیا و بیولوژی فارغ گردیده اند.

پوهنیار محمد صادق نیکزاد رییس موسسه تحصیلات عالی بادغیس؛ نبود مکان درسی و رهایشی، کتابخانه و مراکز تحقیقاتی را از جمله مشکلات این موسسه بیان میدارد.

آقای نیکزاد از دولت و نهادهای همکار با آنان میخواهد که در جهت پرکردن خلای تشکیلاتی و استخدام نیروهای کار متخصص و متعهد از این افراد استفاده نمایند.

در همین حال فارغین دانشکده تعلیم و تربیه ابراز خرسندی نمودند و از دولت میخواهند که در قسمت فراهم سازی زمینه کاری برای آنان تلاش نماید.

این فارغان از مسوولان ریاست معارف میخواهند که زمینه کاری را در چوکات معارف برای آنان فراهم سازند.

آنان اضافه نمودند؛ هرگاه دولت زمینه تحصیلات بیشتر برای آنان فراهم نماید، حاضر هستند که تحصیلات شان در داخل و بیرون از کشور ادامه دهند.

با این حال عبدالقیوم ساجد سرپرست ریاست معارف میگوید که؛ این اداره تلاش خواهد کرد که زمینه کار را برای این فارغین در بادغیس مساعد سازد.

وی می افزاید که؛ آنان در این پیوند با مسوولان حکومت مرکزی در تماس خواهند شد.

گفته میشود که در این موسسه 744 دانشجو در سه دانشکده اقتصاد، تعلیم و تربیه و زراعت در حال حاضر مصروف فراه گیری تحصیلات عالی میباشند.

گزارش: عبدالناصر اشکان

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.