بالاگرفتن انتقاد شهروندان از معامله حکومت با محاسن سفیدان پس از به قتل رسیدن بی بی

شماری از شهروندان قلعه نو از آنچه اعتماد دولت بر محاسن سفیدان و بزرگان قومی می خوانند سخت انتقاد دارند.

این انتقادات در حالی بالا میگرند که اواخر هفته گذشته یک خانم جوان تازه عروس از سوی شوهرش در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس با ضرب گلوله به قتل میرسد.

گفته میشود که این خانم اخیرا با وساطت و ضمانت محاسن سفیدان محل به ولسوالی بالامرغاب منتقل و یک روز پس از عروسی؛ توسط شوهرش بنام میرویس به قتل می رسد.

شهروندان قلعه نو در حالی از اعتماد دولت بر مردم عام، محاسن سفیدان و بزرگان قومی انتقاد دارند که به گفته آنان چندین بار از این روند تجربه های تلخی را به جا گذاشته است.

این شهروندان در صحبت با رادیو نریمان می گویند که؛ اعتماد دولت و یا هم قبول ضمانت مردم از سوی حکومت همواره چالش های بزرگ و قضیه های تلخی نظیر به قتل رسیدن خانم جوان را بدنبال داشته است.

عده ی هم از شهروندان قلعه نو بر این باور اند که فرایند اعتماد و قبولی ضمانت مردم از سوی دولت ضعف دولت مردان را نشان میدهد.

در همین حال مسوولان محلی درولایت بادغیس نیز می گویند که؛ این خانم بنا به خواست خودش به ولسوالی بالا مرغاب منتقل شده و در آنجا از طرف شوهرش به قتل می رسد.

فیض محمد میرزا زاده معاون و سر پرست ولایت بادغیس از گرفتاری و به کیفر رساندن عاملین این قضیه در اسرع وقت خبر داده و می افزاید که؛ تمام افراد دخیل در این رویداد از جمله محاسن سفیدان و بزرگان که به دولت ضمانت داده بودند را به داد گاه خواهد کشانید.

از سوی هم مسوولان ریاست امور زنان می گویند که؛ خانم مقتول بنا بر درخواست خودش به ولسوالی بالامرغاب منتقل شده و آنان نمی توانستند که به صورت تحمیلی وی را در خانه ی امن شهر قلعه نو نگهدارند.

زرغونه شیرزاد رئیس امور زنان بادغیس گفت که؛ آنان بنا بر مراجعه ی مکرر خانم یاد شده و طی جلسات متعدد وی را به اقارب اش بر اساس1 ضمانت خط تسلیم نمودند.

باعین حال مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون غرب می گویند که؛ هرگاه دولت تصمیم می گیرد که یک فرد را به ضمانت یک تعداد از افراد بسپرد، در گام نخست باید حق حیات وی در نظر گرفته شود تا به آن فرد آسیب جانی نرسد.

عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون غرب طی تماس تلفونی به رادیو نریمان گفت؛ افرادی که خانم مقتول را ضمانت کرده بودند در زمینه باید پاسخگو باشند.

وی از این روند نگرانی داشته و اضافه می کند که دولت باید در چنین قضایای محتاطانه عمل کرده و از افراد که ضمانت می دهند شناخت کامل داشته باشد.

گفتنی ست که این تنها قضیه ی جا مانده از ضمانت مردم نبوده بل چندین مورد دیگر را مانند ضمانت به خاطر رهایی ملا دستگیر سر دسته طالبان و سپردن گندم های زراعتی برای محاسن سفیدان نام گرفت که هردو قضایای تلخی را به همراه داشته است.

و اما دامنه ی خشونت ها در برابر زنان نیز در بادغیس هر روز بیشتر از دیروز پهن شده و نطقه ی پایان بر زندگی برخی از زنان گذاشته است.

گزارش : محمد یعقوب

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.