انتقاد شهروندان بادغیس از غیابت طولانی والی این ولایت

شهروندان قلعه نو ازغیابت والی بادغیس نگرانی و انتقاد داشته و عدم حضور والی بر سر وظیفه اش را نگران کننده و مشکل ساز میخوانند.

این شهروندان اظهار میدارند که؛ وظیفه والی نظارت از تمام امورات حکومتی و حل چالش های مختلف محیطی و مردم می باشد که با عدم حضور والی روند نظارت از امورات مختل شده و بر مشکلات مردم افزوده خواهد شد.

از سوی هم برخی از شهروندان از افرادی که از سوی حکومت مرکزی به صفت والی برای اداره بادغیس گماشته می شوند سخت انتقاد کرده و آنان را افراد بی عرضه، نا کارا، خوش گذران و فاسد می خوانند که برای منفعت شخصی خویش چند صبای را در بادغیس می گذرانند.

این شهروندان از حکومت مرکزی می خواهند که؛ دیگر بجای افراد بیمار، بی تجربه و نا کارا، افراد مجرب و شایسته را منحیث والی بر این ولایت بگمارند.

در همین حال مسئول مطبوعات ارگانهای محل در صحبت تلفونی به خبر گزاری نریمان می گوید که؛ والی بادغیس به نسبت مریضی که عاید حالش است رخصتی گرفته و ریاست ارگان های محل از این موضوع آگاهی کامل دارد.

منیره یوسفزاد مسئول مطبوعات ارگان های محل بیان می دارد که با حضور معاون ولایت به جای والی هیچ نگرانی در راستای انجام امور محوله وجود ندارد.

با عین حال کار شناسان امور می گویند که؛ روند استخدام مشکلات خودش را دارد و باید به ولایات نظیر بادغیس که از موقعیت استراتیژک خاصی بر خوردارند افرادی سیاسی نظامی و گرداننده به صفت والی انتخاب شوند.

رحمت الله بیژن پور در صحبتی تلفونی به خبر گزاری نریمان می گوید که؛ نخستین شخص که در امنیت و ثبات یک ولایت تاثیر گذار است یک والی کاردان، آگاه و گرداننده است که بتواند یک ولایت را درست مدیریت نماید.

آقای بیژن پور؛ علت روستایی ماندن برخی ولایات و چالش های بزرگ امنیتی و انکشافی را وجود والیان ضعیف و فاقد تجربه عنوان می کند.

وی تا جایی ار گان های محلی را در گماریدن والیان مقصر دانسته و عدم حضور والی بر وظیفه اش را نیز قابل نگرانی می داند.

گفتنیست بادغیس از جمله ولایتی ست که در طول بیشتر از یک دهه به گفته ی شهروندان حضور والیان بی تجربه، نا کارا و بی تفاوت را در خود تجربه کرده است و مدتی را نیز بدون والی گذرانده است.

 

گزارش : محمد یعقوب

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.