انتقاد شهروندان بادغیس از پایین بودن عرضه خدمات صحی در شفاخانه ولایتی قلعه نو

شهروندان ولایت بادغیس؛ از پایین بودن کیفیت خدمات صحی در شفاخانه ولایتی قلعه نو مرکز این ولایت انتقاد نموده و می گویند که عرضه خدمات از سوی داکتران در این شفاخانه قناعت بخش نمی باشد.

این شهروندان مدعی اند که عدم رسیدگی داکتران در شفاخانه ولایتی قلعه نو سبب شده که آنان اغلباً جهت رسیدگی و معالجه بیماران شان به درمانگاه های خصوصی و شخصی در بیرون از ساعات رسمی مراجعه نموده و یا اینکه به ولایت هرات؛ در غرب کشور سفر کنند.

ابراهیم باشنده شهر قلعه نو و یک تن از بیمارداران در شفاخانه ولایتی قلعه نو میگوید؛” داکتران شفاخانه ولایتی بادغیس بر خورد خوبی با بیماران نداشته بنا مجبور میباشند که در درمانگاه های و مطب های خصوصی مراجعه نمایند”.

وی از دولت و اداره محلی در بادغیس میخواهد که به مشکلات باشنده گان این ولایت در خصوص روند تداوی بیماران شان از سوی شفاخانه ولایتی رسیده گی نمایند.

عیدی محمد باشنده ولسوالی مقر و یک تن دیگراز بیمارداران در بادغیس میگوید؛ نخست وی به درمانگاه صحی واقع در مرکز این ولسوالی مراجعه نموده ولی کارمندان این درمانگاه بیمارش را بخاطر نبود امکانات به شفاخانه ولایتی قلعه نو راجع نموده اند.

عیدی محمد که از یک روز به اینطرف پسر سه ساله اش در شفاخانه قلعه نو بستری است گفت؛ پس از گذشت چندین ساعت از ورود بیمار اش در شفاخانه ولایتی قلعه نو؛ موفق شده است که پسر خود را به یک داکتر نشان دهد.

وی می افزاید که؛ ضعف اقتصاد سبب شده است که او نتواند پسر بیمارش را به درمانگاه های شخصی در قلعه نو و یا ولایت هرات منتقل نماید.

اما در همین حال مسوولان شفاخانه ولایتی قلعه نو این ادعای باشند گان را رد نموده و تاکید می ورزند که آنان شبانه روز آماده ی عرضه خدمات صحی برای مراجعین استند.

دوکتور عبدالطیف روستای سرپرست ریاست صحت عامه بادغیس میگوید که؛ آنان در حال حاضر در شفاخانه ولایتی قلعه نو؛ با نبود داکتر متخصص در بخش اطفال و داخله مواجه بوده و برخی اوقات این مسئله سبب میشود که بیماران و بیمارداران آنرا بی توجه ی تلقی نمایند.

وی میگوید که در تشکیل شفا خانه ولایتی 22 داکتر بوده که در حال حاضر فقط 15 داکتر موجود و عرضه خدمات صحی مینمایند.

گفتنیست که رئیس پیشین صحت عامه بادغیس بنا بر اعتراض شماری از داکتران و کارکنان صحی این ریاست بنا بر آنچه که ضعف مدیریت، فساد و کم کاری عنوان شده بود، از وظیفه بر کنار گردید.

گزارش : عبدالناصر اشکان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.