در خواست طالبان مبنی بر امضای قرار داد انتقال پروژه برق ترکمنستان به بادغیس

گزارش های تایید شده از سوی مقامات محلی بادغیس حاکی از آن است که طالبان مسلح خواهان عقد قرار داد انتقال برق ترکمنستان به بادغیس با آن گروه شده اند.

گروه طالبان مسلح در بادغیس از دولت خواسته اند که قرار دارد انتقال برق ترکمنستان باید توسط وزیر آب و برق آنها در پاکستان به امضا برسد.

این گروه همچنان از حکومت می خواهد تا امنیت این پروژه را نیز برای آنان وا گذار نمایند.

در همین حال رئیس شورای ولایتی بادغیس این خبر را تایید کرده و می گوید که، طالبان مسلح این خواست را از حكومت محلی قبلا مطرح کرده اند.

محمد ناصر نظری رئیس شورای ولایتی می گوید که طالبان مسلح در دیداری با محاسن سفیدان بادغیس ضمن این خواست چند پیشنهاد دیگر را نیز که شامل تطبیق پروژه های انکشافی، توزيع برق در ساحات تحت نفوذ این گروه و عقد قرار داد با وزارت آب و برق شان در پاکستان می باشد، را مطرح کرده اند.

رئیس شورای ولایتی بادغیس می افزاید آنان تطبیق پروژه های انکشافی و توزیع برق در ساحات تحت نفوذ این گروه ها را می پذیرند اما دولت هیچگاهی عقد قرار داد با این گروه که می تواند نشانه ی از حاکمیت طالبان در باغیس باشد را نمی پذیرد.

و اما شهروندان بادغیس این خواستهای طالبان را نادرست عنوان کرده و می گویند که اگر دولت به این خواستها تن دهد مشروعیت نظام زیر سوال خواهد رفت.

این شهروندان اظهار می دارند که دولت نباید کار تامین امنیت پروژه برق وارداتی ترکمنستان را به این گروه وا گذار کنند.

گفتنی ست که شرکت قرار داد کننده بنا به دلایل تاخیر در تطبیق پروژه تا اکنون یک مرتبه از سوی حکومت افغانستان جریمه نقدی گردیده است.

این در حالیست که پروژه انتقال برق از تر کمنستان به بادغیس از بیشتر از سه سال به این سو آغاز و تا اکنون بنا به دلایل مختلف تمام نشده است.

 

خبر: اشکان

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.